సెటైర్ : ఎలుకలు, పంది కొక్కులకు దాహార్తిని తీరుస్తున్న జయ మోహన రెడ్డి

సెటైర్ లైట్ తీస్కో
4
(1)

అనగనగ ఒక ఊరిలో ఒక ప్రెసిడెంట్ జయ మోహన్ రెడ్డి , అతను ఎప్పుడు మాట తప్పుడు తప్పడు , మడెం తిప్పుడు తిప్పడు ఎందుకంటే అతను ఎలక్షన్ల ముందు చెప్పిన ఏమాట అతనికి గుర్తు ఉండదు కారణం అతని మానసిన జబ్బు ఉందనుకునేరు , కాదు అతని తండ్రి కూడా ఒకప్పుడు ప్రెసిడెంట్ , జయ మోహన్ రెడ్డి కి కావలసినంత గా డబ్బు ని దోచి దాచి పెట్టాడు, ఆ డబ్బు , తన పదవి కాపాడు కోవటం కోసం ఆలోచించి ఆలోచించి తలనొప్పితో ప్రత్యేకంగా పక్క ఊరు వెళ్ళి ట్యాబ్లెట్లను తెచ్చుకొని వాడుతూ ఉంటాడు .అతను ప్రెసిడెంట్ అయినప్పటి నుండి అతనికి అధికారం తన అనుచరుల కోసం కాకుండా పేద ప్రజల పరితపిస్తూ ఉంటాడని ఎప్పుడూ ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు వారి నాయకులు, అతను అమలు పరిచే మై మరిపించే మతి లేని సలహాలను మతి లేని సలహా దారులు ,అతనికి మద్దతు తెలిపే మతి లేని నాయకులు ఆహా నాయక ఓహో నాయక అంటూ కీర్తిస్తూ ఉంటారు.

అతని అధికారం అనుభవిస్తున్న సమయంలో ఒక సంఘటన జరిగింది , అది ఏమిటంటే ఆ వూరి కల్లు దుకాణం లో కల్లు రాత్రికి రాత్రి మాయం అవ్వటంతో ఆవిషయాన్ని మోహన్ రెడ్డి కి దుకాణ దారుడు విన్నవించుకున్నాడు. అప్పుడు మోహన్ రెడ్డి స్వతహాగా ఉన్న లక్షణాలు ఉపయోగించుకొని ఎలకలు దోషిగా నిలబెట్టాడు , ఆ తర్వాత ఎలుకల దాహార్తిని గుర్తించి కల్లు దుకాణం దారుడని వారించి పంపేశాడు. అవే కాక ఆ గ్రామంలో ని రోడ్ల ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి లెక్కలు నేర్పించటానికి గుంతలు , వాహనాల వేగాన్ని తగ్గించటానికి గోతులను తవ్వించాడు, ఈ అభివృద్దిని చూసి తన అనుచరులు పాలాభిషేకాలు, పోవాలి రావాలి మోహన్ కావాలి పోవాలి మోహన్ అని తమ స్వామి భక్తిని చాటుకుంటూ ఉంటారు.

ఇక ఎలక్షన్స్ ముందు కొన్ని సంఘటనలో ఒక సంఘటన అతన మామయ్య గుండె గొడ్డలి పోటు తో బాత్ రూమ్ లో మరణించటం మోహన్ రెడ్డి ఒక లోటు ,ఆప్పటి నుండి అతను చికెన్ తినటం మానేశాడని అతని తల్లి గారు అ గ్రామ ప్రజలకు చెప్పి అతనికి మామయ్య మీద ఉన్న ప్రేమను వివరించింది. ఇంతకి అతని ఊరి పేరు చెప్పలేదు కదు ,అతని ఊరు గుండూరు , స్వతహాగా ఫస్ట క్లాస్ స్టూడెంట్ అయిన తాను అతని ఊరిలో నిరారక్షతను పోగొట్టానికి తానే ఒక మహిళా ప్రెసిడెంట్ గా మారి ఆడపిల్లలను తన అక్కాచెమ్మలు గా భావించి విధ్యను అందించాడు, ఇది చూసిన అతని అనుచరులు తమ గుండె మోహనా.. మోహనా అని కొట్టుకోవటం మొదలు పెట్టింది, కానీ పరీక్షా ఫలితాలు చూశాక ఆ ఆడ పిల్లల తల్లి తండ్రులకు గుండెలు బాదుకోవటం మొదలు పెట్టారు.

మరలా ఇప్పుడు తమ ఊరిలో పంచాయితీ కి సంభందించిన డీజిల్ పోవటం , తన వెంట ఉండే పండికొక్కుల దాహార్తిని గుర్తించిన మోహన్ రెడ్డీ తన ఉదారతను చూపించాడు. ఇలా తన పాలనలో మరెన్నో చేస్తూ అ వూరికే వెన్న తెచ్చాడు.

— పి. కృష్ణ

నిరాకరణలు: వెబ్‌సైట్ యొక్క www.toliadugu.com లేదా సబ్‌డొమైన్‌లలో ప్రచురించబడిన కథనాలు మరియు కంటెంట్ కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. www.toliadugu.com లేదా వెబ్‌సైట్ సబ్‌డొమైన్‌లలో ప్రచురించబడిన కథనాలలో ఉపయోగించిన మొత్తం సమాచారం విశ్వసనీయ మూలాల నుండి వచ్చినదని విశ్వసించబడింది, అయితే మేము దీనితో సంపూర్ణత, ఖచ్చితత్వం లేదా విశ్వసనీయత గురించి ఎలాంటి ప్రాతినిధ్యాలు లేదా హామీలు ఇవ్వము, వ్యక్తీకరించాము లేదా సూచించాము ఈ వ్యాసానికి సంబంధించి

Disclaimers: Articles and Content published on www.toliadugu.com or subdomains of the website, is just for informational purposes only. All information used in the articles published on www.toliadugu.com or subdomains of the website is believed to be from reliable sources, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, or reliability with respect to these article.

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.